Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Eşya hukukunun alt dallarından olan gayrimenkul hukuku taşınmaz mallar için düzenlenmiş olan bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul hukukunun kapsadığı taşınmaz mallar arasında arazi, arsa, ev, daire ve apartman yer alır.

Bu taşınmazlar sebebiyle kişiler arasında ya da kurumlar arasında çıkan anlaşmazlık hukuk dalı ve bu hukuk alanında uzmanlaşan avukatlar aracılıyla çözüme kavuşturulur. Avukat bu davalardaki savunmalarını kişilerin ya da kurumların mülkiyet haklarını esas alarak gerçekleştirirler.

Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren konularda sizi savunacak ya da açacağınız davada size yol gösterecek avukata ihtiyacınız varsa bizi seçerek doğru bilgileri büromuzdan alabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukunu Kapsayan Davalar

Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren davalar kendi içinde dava konusuna bağlı olarak gruplandırılmıştır. Bu davaların tamamında kişilerin birbirleriyle, kurumlarla ya da kurumların birbiriyle yaşadıkları anlaşmazlıklar ortadan kaldırılmaya çalışılır. Gayrimenkul hukukunu ilgilendiren davalar şunlardır; tapu davaları, kira davaları, izaley-i şuyu davaları, kamulaştırma davaları ve istihkak davalarıdır. Bu davaların herhangi birini açmak durumunda kalırsanız bizi tercih edebilirsiniz.

Tapu Davaları

Gayrimenkul hukukunda en fazla karşılaşılan dava türü tapu davalarıdır. Bu davalar tapunun haksız yere verilmesi, hukuksuz ve tapu iptali gibi sebeplerle açılabilir. Bizler hukuk bürosu olarak tapu davalarının hukuka uygun bir şekilde sonuçlanması için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla tapu tescili ve iptalinin gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Kira Davaları

Kira davaları tapu davalarından sonra gayrimenkul hukukunda en fazla karşılaşılan davalardır. Bu davalar kira bedelinin ödenmemesi ve tahliyenin gerçekleşmemesi gibi sebeplerden genellikle konut sahibi tarafından açılır. Ayrıca haksız kira bedeli talep edilmesi durumunda kira bedelinin tespiti içinde açılabilir. Kira davası açmak isteyenler için hukuk bürosu olarak hizmet veriyoruz. Böylece kiracının ya da ev sahibinin mağdur duruma düşmesini önlüyoruz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp