İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Hukuk dalları arasında yer alan icra ve iflas hukuku borçlu olan kişinin alacaklıya olan borcunu hangi yolla ödeyeceğini belirleyen hukuk dalıdır. Alacaklı olan kişi borçlunun kendisine borcunu ödememesi durumunda alacağını tahsil etmek adına hukuki yollara başvurur. Bu sayede alacağın tahsil edilmesi sağlanır. Bir kişiden alacağınız varsa icra hukuku konusunda deneyimli olan hukuk büromuza başvurarak yardım isteyebilir ve alacağınızı tam olarak tahsil etme yolu bulabilirsiniz.

İcra Davaları Ve İcra Takibi

İcra davaları ve icra takibi genellikle alacaklı olan kişi tarafından avukatlar aracılığıyla açılan davalardır. Borçlu olan kişinin borcunu zamanında ödememesi durumunda icra takibi başlatılarak kişiye ait olan mallar ve borcun tahsil edebileceği eşyaların satış işlemleri sayesinde alacak tahsil edilir. Bu devlet zoruyla yapılan bir tahsilattır ve kişinin üzerine kayıtlı olan malları incelenerek tahsilat sağlanır.

Hukuk alanını ilgilendiren alacağın tahsil edilmesi durumu para veya mal mülkle sınırlı değildir. Eşlerin boşanması ve taraflardan birisine velayetin verilmesi durumunda çocukta alacak olarak değerlendirilerek çocuğun velayet sahibine teslim edilmesi sağlanabilir.

İflas Davaları

İflas hukuku, icra hukuku ile birlikte ele alınmasına rağmen davalarında farklılıklar vardır. İcra davalarında alacağın tahsil edilebilmesi için borçlu kişiye ait olan malların borcu karşılayacak bölümü satışa sunulurken iflasta kişinin tüm mal varlığının kaybı söz konusudur.

Ancak bunun için iflas davası sebebiyle ticaret mahkemelerine başvurulması ve mahkemenin iflasa karar vermesi gerekir. Böylelikle iflas sahibinin mallarının tamamına el konulur. İcra davalarında takip kararı çıkarılarak mallara el konulurken iflas davalarında ticaret mahkemesinin kesin kararı gereklidir.

Bizler hukuk büromuzda icra ve iflas hukukunu kapsayan davalar için hizmet veriyoruz. Davanın açılması, icra takibatının başlatılması, iflas davasının takibi vs. gibi işlemleri müvekkillerimiz adına yürütüyoruz. Bir kişiden alacağınız varsa ya da iflas durumu varsa büromuz avukatlarından danışmanlık ve avukatlık bilgisi alabilirsiniz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp