İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren ve çalışan arasındaki hakları kapsayan ve bu hakların yasal olarak kullanılması konusunda yasal anlamda kullanımını ifade eden hukuk dalıdır.

Her iki tarafın haklarının kullanıldığı hukuk birimidir. Çalışanın sigorta, prim, emeklilik gibi çeşitli haklarının bulunduğu ve daha detaylı olarak takip edilmesi mümkündür.

Kurumumuz olarak tek taraflı hakların korunması sağlanmamaktadır. İşçi ve işveren arasındaki hakların ortak noktada birleşimi sağlanması ile oluşturulmaktadır. Her iki tarafın haklarının korunması ile kayıplar oluşmaması ile daha verimli ve doğru işler meydana gelecektir. İşçinin hakları kadar işvereninde haklarının bulunulması unutulmamalıdır.

Her iki tarafın haklarının kullanılması amacı ile geliştirilen İş ve sosyal güvenlik hukuku ile haklar koruma altındadır. İşçi haklarının ön planda olduğu kadar işverenin mağduriyetinin oluşumu da engellenmelidir. İş ve sosyal güvenlik hukuku ortaya çıkan toplumsal sorunların çözümünde ihtiyaç duyulması üzerine düzenlenmiştir.

İşçi ve işveren arasındaki haklardan bahsedilmesinden önce işçi ve işveren arasında iş sözleşmesinin yapılması gereklidir. İş sözleşmelerinin yanı sıra devlet hakların korunması adına önemli gelişmelerde de bulunmaktadır.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp