Kira Hukuku

Kira Hukuku

Kira sözleşmesi, bir malın kullanım hakkının, bir süreliğine başka kimse veya kimselere devredildiğini anlatan ve kanıtlayan sözleşmedir. Mal sahibi, kiralayacağı mala bedelini belirler. Kiralayan kişi de bu bedeli ödemeyi kabul eder.

Sözleşmeyi yapan kişiler tüzel kişiler de olabilir. Kira sözleşmeleri aynı zamanda mal sahibi ve kiracının ortak beyanı ile yapılır. Sözleşmeler mutlaka yazılı şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde herhangi bir anlaşmazlıkta ispat yapabilmek kolay olmayacaktır. İşte bu bütünün toplamına da kira hukuku denir.

Kira sözleşmeleri yazılı olması gereği ne kadar açık ve net olsa da taraflar arasında sıklıkla anlaşmazlıklar doğabiliyor. Biz, bu anlaşmazlık noktasında devreye girerek, olayı makul haline getirip, haklı taleplerin yerine getirilmesinde sizlere yardımcı oluyoruz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp