Miras Hukuku

Miras Hukuku

Her canlı varlık gibi insan da doğar, yaşar ve ölür. İnsan doğumundan sonra birey, aile, toplum ve devlet yönünden hukuki olarak sonuçları olduğu kadar, ölümünden sonra da hukuki sonuçları vardır.

Kişinin Ölümünden Sonraki Malları ve Paylaşımı

Miras hukuku, insanların vefatlarından sonra kalan malları üzerinde ölüme bağlı tasarrufları ve vefatları halinde, gaipliğine karar verildikten sonra ya da vefat karinesinin varlığı halinde, mirasa konu olan mallarının, yasal olarak mirasçılar ve varsa başka mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacağı, borçlarının nasıl ödeneceğini inceleyen özel hukuk dalıdır.

Miras Yasal Olarak Nasıl Bırakılır?

Miras hukuku, ülkemizde Türk Anayasa Hukuku içinde Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmektedir. Miras olarak kalan malların veraset işlemleri hukuk mahkemeleri üzerinden yapıldığı kadar, noterde nüfus kayıt sistemlerinden de belgelendirilerek yapılabilmektedir. Bazen miras bırakan kişi vasiyetname hazırlayarak sözlü ya da yazılı olarak malları hakkında nasıl tasarruf yapılacağı konusunda belge hazırlayabilir veya hazırlatabilir.

Mirasçı Olduğunuzu Kanıtlamanız Gerekli

Kişinin ölümü ile mirasçı olduğunuzu kanıtlamanız gereklidir. Bu işlemi mahkeme yolu ile gerçekleştirebilirsiniz. Mahkemeden alacağınız veraset (mirasçı) belgesi ile hakkınız olup olmadığını belgelemiş olursunuz. Şunu da unutmamalısınız! Miras kalan malları paylaşabileceğiniz gibi, borçlarını da kabul edeceğinizi unutmamalısınız.

Miras hukuku, her birey için oldukça önemli bir özel hukuk dalıdır. Sadece miras hukuku alanında, uzmanlaşmış avukat ekibimizle yaşayabileceğiniz sıkıntıları göz önünde bulundurarak, hak kaybına uğramamanız konusunda sizlere yardımcı oluyoruz. Miras davalarınızın çözümü için tecrübemizi ortaya koyuyor ve hakkınızı hakkımız gibi hukuki çerçevede savunduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Telefon Hemen Ara
Whatsapp WhatsApp